GET /api/themes/tesknota/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Tęsknota",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/tesknota/",
    "sort_key": "te~0sknota",
    "description": "<p>\r\nPostanowiliśmy zwrócić uwagę na ten wyjątkowy stan ducha. Tęsknimy za drugą osobą, własnym <b>dzieciństwem</b>, czy krajem. Tęsknota za <b>ojczyzną</b> łączy się z motywem <b>pielgrzyma</b> (zob. <i>Pielgrzym</i>, <i>Sonety krymskie</i> Mickiewicza) i <b>emigranta</b> (zob. <i>Hymn</i> Słowackiego). Tęsknota za drugą osobą pojawia się np. w Pieśni XVII (I) Kochanowskiego — kluczowa jest tu postać Penelopy, żony Odysa. Tęsknotę za dzieciństwem znajdziemy w utworach, które opisują ten etap życia człowieka jako swoistą <b>Arkadię</b>.<br>\r\n\r\n</p>"
}