GET /api/themes/teatr/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Teatr",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/teatr/",
    "sort_key": "teatr",
    "description": "<p>\r\n\r\nMotywem tym opisywać będziemy fragmenty dzieł, w których pojawiać będzie się teatr jako szczególne miejsce akcji (<i>Lalka</i> Prusa) lub teatr jako przedstawienie (w <i>Hamlecie</i> dwór odwiedza grupa teatralna i odgrywa sztukę napisaną przez tytułowego bohatera). Teatr bywa też metaforycznym <b>obrazem świata</b> (czy: stosunków społecznych), względnie kondycji ludzkiej (zob. też: <b>theatrum mundi</b>)<br>\r\n</p>"
}