GET /api/themes/tchorzostwo/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Tchórzostwo",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/tchorzostwo/",
    "sort_key": "tcho~0rzostwo",
    "description": "<p>\r\nBojaźliwość przejawiająca się unikaniem „niewygodnych”, trudnych bądź <b>niebezpiecznych</b> sytuacji jest częstym motywem w literaturze pięknej. Tchórzami okazują się np. Papkin w <i>Zemście</i> oraz Chilon Chilonides w <i>Quo vadis</i> — słowa tych bohaterów o własnej <b>odwadze</b>, dzielności i chęci do walki nie znajdują pokrycia w ich zachowaniu.<br>\r\n</p>"
}