GET /api/themes/tajemnica/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Tajemnica",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/tajemnica/",
    "sort_key": "tajemnica",
    "description": "<p>\r\nDochowanie tajemnicy jest dowodem <b>wierności</b>. Jednakże w romantyzmie zrodził się problem związany z oceną działań z pobudek patriotycznych, podejmowanych w sposób niejawny (spisków, tajemnych związków i sprzysiężeń). Działanie jawne, podejmowanie otwartej walki wiązało się z etosem <b>rycerskim</b> i było tradycyjnie jednoznacznie oceniane pozytywnie. Działanie w ukryciu łączy jednak spiskowców i np. <b>szpiegów</b>, wymaga <b>maski</b>, <b>przebrania</b>, niekiedy <b>kłamstwa</b>, przez co jego ocena moralna musi być niejednoznaczna. Przykładem takiego „zatrucia” przez tajemnicę jest Hamlet. Tajemnica może też dotyczyć planowanego <b>podstępu</b>, a nawet <b>zbrodni</b> — jak w <i>Kordianie</i>. W tekście tym, choć planowane w tajemnicy morderstwo (właśc. <b>tyranobójstwo</b>) ma stanowić wymierzenie sprawiedliwości, jednak w sposób nieunikniony wzbudzać musi wątpliwości natury moralnej. <br>\r\n\r\n</p>"
}