GET /api/themes/sztuka/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Sztuka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/sztuka/",
    "sort_key": "sztuka",
    "description": "<p>\r\nPod hasłem tym gromadzimy wypowiedzi na temat sztuki w ogóle, jej roli (czy misji), sposobu jej funkcjonowania w społeczeństwie, a także wypowiedzi na temat tych rodzajów sztuki których nie obejmują hasła: <b>teatr</b>, <b>muzyka</b>, <b>taniec</b>, <b>śpiew</b>, <b>poezja</b> oraz <b>literat</b> i <b>słowo</b>.<br>\r\n\r\n</p>"
}