GET /api/themes/szlachcic/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Szlachcic",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/szlachcic/",
    "sort_key": "szlachcic",
    "description": "<p>\r\nZaznaczyliśmy w ten sposób fragmenty określające styl życia, sposób zachowań, czy wygląd mający znamionować przynależność do stanu szlacheckiego. Ważne są także wartości wyznawane przez szlachtę: „a gdzie jest <i>nobile verbum</i>?” pyta Mefistofeles Twardowskiego w balladzie Mickiewicza — dotrzymywanie danego <b>słowa</b> stanowiło część szlacheckiego etosu, którego podstawą były zasady związane z <b>honorem</b>. W stosunku do postaci szlachcica hasłami komplementarnymi są: <b>chłop</b>, <b>mieszczanin</b>, <b>Żyd</b>, czy <b>ksiądz</b> jako określenia różnych stanów w dawnych społeczeństwach Europy. <br>\r\n\r\n</p>"
}