GET /api/themes/szkola/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Szkoła",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/szkola/",
    "sort_key": "szkol~0a",
    "description": "<p>\r\nMiejsce, w którym <b>uczniowie</b> mają pobierać <b>nauki</b> często było opisywane. Przykłady możemy znaleźć we wszystkich epokach: od <i>Syzyfowych prac</i> Żeromskiego, do <i>Ferdydurke</i> Gombrowicza. Swoje doświadczenia w szkółce prowadzonej przez księdza wspomina też Gustaw w <i>Dziadach</i> Mickiewicza. Szkoła jest pewnego rodzaju miniaturą społeczeństwa, uczniowie muszą zmierzyć się w niej (jak w pewnego rodzaju laboratorium) z problemami, które czekać ich będą w dorosłym życiu. Niekiedy doświadczenia takie są wyjątkowo okrutne, jak to zostało pokazane w powieści Roberta Musila <i>Niepokoje wychowanka Törlessa</i>. Wśród haseł powiązanych tematycznie ze szkołą można wymienić również: <b>dzieciństwo</b>, <b>nauczyciela</b>, <b>nauczycielkę</b>.<br>\r\n\r\n</p>"
}