GET /api/themes/szatan/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Szatan",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/szatan/",
    "sort_key": "szatan",
    "description": "<p>\r\nJako personifikacja <b>zła</b>, odwieczny <b>wróg</b> Boga i pierwszy <b>buntownik</b>, upadły <b>anioł</b> oraz <b>kusiciel</b> — ta symboliczna postać wywodzi się z <i>Biblii</i>. Występuje tam zarówno w <i>Księdze Rodzaju</i> jako ten, który przyczynił się do popełnienia <b>grzechu</b> pierworodnego przez pierwszego człowieka, a przez to spowodował <b>upadek</b> rodzaju ludzkiego; w <i>Księdze Hioba</i> jest stroną w zakładzie z Bogiem o wierność Hioba (analogiczną rolę odegra Mefistofeles w <i>Fauście</i> Goethego); w <i>Ewangelii</i> jest kusicielem nękającym Jezusa na <b>pustyni</b>. Postać szatana pojawia się na kartach literatury tam, gdzie podejmowany jest problem teodycei (a więc obecności zła w świecie stworzonym przez Boga, będącego wszak uosobieniem dobra) — podejmowali go twórcy romantyczni (począwszy od Byrona), moderniści i autorzy współcześni. <br>\r\n\r\n</p>"
}