GET /api/themes/szantaz/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Szantaż",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/szantaz/",
    "sort_key": "szantaz~1",
    "description": "<p>\r\n\r\nSzantaż jako rodzaj <b>przemocy</b> psychicznej stanowi często narzędzie kierowania zachowaniami bohaterów. Posługuje się nim równie chętnie okrutny urzędnik cara-tyrana Senator z <i>Dziadów</i> Mickiewicza, jak np. pani Dulska. Postanowiliśmy odsłonić ten mroczny mechanizm.<br>\r\n</p>"
}