GET /api/themes/szalenstwo/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Szaleństwo",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/szalenstwo/",
    "sort_key": "szalen~0stwo",
    "description": "<p>\r\nSymptomem szaleństwa jest przede wszystkim zachowanie przeczące zdrowemu rozsądkowi. Dlatego na ogół jest ono oceniane negatywnie. Wyjątek stanowi okres romantyzmu, kiedy <b>rozumowi</b> przeciwstawiano alternatywne władze poznania i oceny rzeczywistości (często określane mianem <b>serce</b>). Szaleństwo zyskało wówczas inne znaczenie: przekroczenia (transgresji) w kierunku rzeczywistości <b>duchowej</b> lub ku doznaniom mistycznym. Pod tym hasłem gromadzimy fragmenty dotyczące samego stanu (opisów i definiowania <b>obłędu</b>), osobne hasło mamy na naszej liście dla osób pozostających w stanie szaleństwa (lub o to podejrzewanych).<br>\r\n</p>"
}