GET /api/themes/syzyf/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Syzyf",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/syzyf/",
    "sort_key": "syzyf",
    "description": "<p>\r\nW micie Syzyfa najistotniejsza jest kara, na którą skazali go bogowie: musiał w wielkim trudzie wtaczać na górę kamień, który następnie, tuż przed szczytem zawsze, niezmiennie staczał się z powrotem na sam dół. Beznadziejność trudu i nieuchronność <b>klęski</b> Syzyfa są tymi elementami, które pozwoliły interpretować jego historię jako metaforę <b>kondycji ludzkiej</b> (drobnym kamyczkiem, który niezmiennie niweczy wszystkie wysiłki człowieka jest <b>śmierć</b>). Wskazywano też na <b>heroizm</b> Syzyfa, który nieoglądając się na jakąkolwiek nagrodę i nielicząc na finalny triumf — podejmuje wciąż od nowa swą <b>pracę</b>, wykonując to, co do niego należy. <br>\r\n\r\nMotyw odnajdziemy m.in. w <i>Syzyfowych pracach</i> Żeromskiego.<br>\r\n</p>"
}