GET /api/themes/syn-marnotrawny/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Syn marnotrawny",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/syn-marnotrawny/",
    "sort_key": "syn marnotrawny",
    "description": "<p>\r\nMotyw ten pochodzi z jednej z ewangelicznych przypowieści i metaforycznie opowiada o <b>miłosierdziu</b> Boga wobec skruszonych grzeszników. W opowieści tej stosunki rodzinne zostały przełożone na kategorie religijne: <b>ojciec</b> jest figurą <b>Boga</b>, zaś syn — człowieka. Jego odejście z domu ojca jest znakiem porzucenia kościoła zaś powrót w <b>pokorze</b> po roztrwonieniu całego majątku — metaforą nawrócenia. Nie należy oczywiście zapominać o drugim <b>synu</b>, który nie porzucił ojca, dochował mu <b>wierności</b> i nie szczędził swej <b>pracy</b> w ojcowskim gospodarstwie. Widząc, że ojciec traktuje lepiej syna marnotrawnego po jego powrocie niż jego samego — drugi syn odczuwa <b>zazdrość</b>. Zatem historia ta dowodzi również, że miłosierdzie podważa niekiedy ludzkie wyobrażenia o <b>sprawiedliwości</b>. <br>\r\n\r\nW literaturze najczęściej wykorzystywane są tylko niektóre elementy tej opowieści (np. w <i>Doktorze Piotrze</i> Żeromskiego) i bywają zasadniczo reinterpretowane.<br>\r\n</p>"
}