GET /api/themes/syberia/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Syberia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/syberia/",
    "sort_key": "syberia",
    "description": "<p>\r\nTo miejsce fantazmatyczne, związane z rosyjską i polską martyrologią oraz autoportretem Polaków; znaleźć się tu mogą bardzo ciekawe i bardzo rozmaite fragmenty, ponieważ w naszej fantazmatyce Syberia obejmuje znacznie większy od geograficznego obszar. Występuje w Ustępie w III cz. <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady/\"><i>Dziadów</i></a> Mickiewicza, w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowacki-anhelli/\"><i>Anhellim</i></a> Słowackiego, wielu tekstach pozytywistycznych (ważna jest tu również postać zesłańca rozumiana jako typ bohatera), a następnie powraca po II wojnie światowej, choćby w najsłynniejszych utworach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.\r\n</p>"
}