GET /api/themes/swiety/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Święty",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/swiety/",
    "sort_key": "s~0wie~0ty",
    "description": "<p>\r\nPrzykładów sposobu życia, który znamionuje świętość dostarczała w średniowieczu literatura hagiograficzna (należy do niej <i>Legenda o świętym Aleksym</i>). Wszystkie czyny świętego, wszystkie jego decyzje podporządkowane były nakazom <b>pobożności</b> i <b>religii</b>, ukierunkowane na <b>Boga</b>. W późniejszych epokach odnajdziemy nawiązania do niektórych elementów, które definiowały postawę świętego, takich jak <b>miłosierdzie</b>, <b>poświęcenie</b>, mistyczny, bezpośredni kontakt ze sferą nadprzyrodzoną, czynienie <b>cudów</b>, dar <b>proroczy</b> i inne. Na świętego stylizowana jest postać księdza Piotra z <i>Dziadów</i> Mickiewicza.<br>\r\n\r\n</p>"
}