GET /api/themes/strach/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Strach",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/strach/",
    "sort_key": "strach",
    "description": "<p>\r\nCzęsto łączy się z <b>przemocą</b> lub jej groźbą; odgrywa duże znaczenie przy podejmowaniu przez bohaterów pewnych działań lub powstrzymywaniu się od nich. Strach mogą też budzić <b>potwór</b> czyli upostaciowione wynaturzenie, naruszenie norm. <b>Lękiem</b> reagujemy też na odmianę potwora, jaką jest <b>sobowtór</b>. <br>\r\n\r\n</p>"
}