GET /api/themes/starosc/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Starość",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/starosc/",
    "sort_key": "staros~0c~0",
    "description": "<p>\r\nDość często spotykamy w literaturze refleksje na temat tego końcowego etapu życia, który wiąże się ze stopniowym wycofywaniem się z aktywności, osłabieniem <b>sił</b>, przemianami obumierającego <b>ciała</b>, często z <b>chorobą</b>. Jednocześnie ludzie starzy mogą być skarbnicą <b>wiedzy</b> zdobytej podczas długiego życia, mogą w społeczności pełnić rolę świadków <b>historii</b>, osób przekazujących i podtrzymujących tradycję, wreszcie: <b>mędrców</b>. Mogą, lecz nie zajmują takiej pozycji automatycznie wraz z osiągnięciem pewnego wieku, nie należy się bowiem łudzić, że: <br>\r\n\r\n„Wszak siwizna zwyczajnie talenta posiada,/<br>\r\nWszak w zmarszczkach rozum mieszka, a gdzie broda siwa,/<br>\r\nTam wszelka doskonałość zwyczajnie przebywa.” (I. Krasicki, <i>Do króla</i>) <br>\r\nStarość wiąże się także ze <b>wspominaniem</b>.<br>\r\n</p>"
}