GET /api/themes/sprawiedliwosc/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Sprawiedliwość",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/sprawiedliwosc/",
    "sort_key": "sprawiedliwos~0c~0",
    "description": "<p>\r\nIdeę tę można streścić jako „uszanowanie należnych każdemu praw”. W szczegółach różnie bywa definiowana, ponieważ przy określaniu tego, co się komu należy i na jakich prawach — rodzą się <b>konflikty</b>. Pod hasłem sprawiedliwość gromadzimy ciekawe i charakterystyczne próby wskazania, czym jest sprawiedliwość (również te negatywne — a więc mówiące o <b>niesprawiedliwości</b> i jej przyczynach), a także fragmenty literackie pokazujące kontrowersje wokół tej kwestii.<br>\r\n\r\n</p>"
}