GET /api/themes/spowiedz/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Spowiedź",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/spowiedz/",
    "sort_key": "spowiedz~0",
    "description": "<p>\r\nTraktować ją należy głównie jako pewne podsumowanie jakiegoś etapu życiowego - i to zarówno spowiedź sakramentalną jak i świecką. Z motywem spowiedzi zetkniemy się w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz/\"><i>Panu Tadeuszu</i></a> czy <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/giaur/\"><i>Giaurze</i></a>. Pojawia się on też w literaturze współczesnej (np. w książce <i>Celibat</i> M. Arditti i <i>Spowiedź Chinki</i> Pearl S. Buck). Oczywiście ten, kto decyduje się na spowiedź oczekuje od słuchającego spowiedzi odbiorcy jeśli nie przebaczenia grzechów, to przynajmniej zrozumienia motywów swego postępowania. Należy pamiętać oczywiście, że z tym katolickim w swej proweniencji sakramentem wiąże się niejako organicznie motyw księdza.\r\n</p>"
}