GET /api/themes/spolecznik/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Społecznik",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/spolecznik/",
    "sort_key": "spol~0ecznik",
    "description": "<p>\r\nPostawa osoby zaangażowanej w działania na rzecz społeczeństwa (w mniejszej lub większej skali) propagowane były szczególnie od czasów pozytywizmu. Jakie trudności podczas wcielania w życie swych <b>ideałów</b> napotykali społecznicy pokazują choćby powieści i nowele Żeromskiego.<br>\r\n</p>"
}