GET /api/themes/spiew/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Śpiew",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/spiew/",
    "sort_key": "s~0piew",
    "description": "<p>\r\nHasłem tym zaznaczaliśmy fragmenty mówiące o śpiewie jako jednej z form <b>sztuki</b>, wywołującej szczególne wzruszenia, będącej połączeniem <b>muzyki</b> i <b>słowa</b> (często <b>poezji</b>), ale wskazywaliśmy też niektóre z miejsc w tekście, gdzie bohaterowie śpiewają. Są to miejsca znaczące, np. to, że w „Hamlecie” Ofelia śpiewa jest po części sygnałem jej obłędu, po części zaś sygnałem pewnej zmiany charakteru samego tekstu — dziewczyna na swój sposób dokonuje oceny moralnej bohaterów, pokazuje, że dokonała rozpoznania rzeczywistej sytuacji.<br>\r\n</p>"
}