GET /api/themes/sobowtor/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Sobowtór",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/sobowtor/",
    "sort_key": "sobowto~0r",
    "description": "<p>\r\nW kulturze, w której wartość stanowi indywidualizm i podkreślana jest niepowtarzalność każdej jednostki — spotkanie własnego sobowtóra musi budzić <b>strach</b>. Jest on odmianą <b>potwora</b>, przecząc owej zasadzie niepowtarzalności uznanej za prawo <b>natury</b>. Konfrontacja z sobowtórem podkopuje naszą tożsamość, rodzi też niepewność co do tego, kto jest „autentykiem” oraz kto jest rzeczywisty. Zdublowania „ja” dopatrywano się też w takich zjawiskach jak <b>cień</b>, czy odbicie w <b>lustrze</b>. Fantomy te podejrzewano o to, że mogą się zbuntować i usamodzielnić, a wtedy za ich czyny, nad którymi nie mamy już kontroli bylibyśmy być może zmuszeni ponosić odpowiedzialność. Na wzór sobowtóra może funkcjonować również <b>portret</b> (por. <i>Portret Doriana Grey’a</i> Oscara Wilde’a). Postać sobowtóra fascynowała twórców okresu romantyzmu, ale pojawia się ona też na chwilę w <i>Ferdydurke</i> Gombrowicza.<br>\r\n\r\n</p>"
}