GET /api/themes/sluzalczosc/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Służalczość",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/sluzalczosc/",
    "sort_key": "sl~0uz~1alczos~0c~0",
    "description": "<p>\r\nMotyw ma opisywać postawę np. urzędników carskich, płaszczących się przed wyższymi i pogardzających niższymi rangą. Sam motyw urzędnika jest neutralny i nie opisuje moralnego aspektu funkcjonowania człowieka w systemie despotyzmu. Przeglądając uważnie <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady/\"><i>Dziady</i></a> dostrzeżemy, że jest to wielce złożona postawa, właściwa zarówno Senatorowi, jak Doktorowi i na jej określenie nie wystarczy np. pochlebstwo (ciekawe, że uczestniczy w tych dialogach Lokaj, a więc sługa, który jest mniej służalczy niż występujący w tych scenach panowie).\r\n</p>"
}