GET /api/themes/slub/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Ślub",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/slub/",
    "sort_key": "s~0lub",
    "description": "<p>\r\nW utworach literackich często pojawia się opis momentu ślubu, złożenia sobie przysięgi przez dwóch małżonków. Trudno opisać ten moment literacki motywem <b>małżeństwo</b>, bo chodzi tu o konkretny akt. Złożenie ślubu stanowi przyjęcie na siebie <b>obowiązku</b> i wymaga dochowania <b>wierności</b>. Wiadomo, jak doniosłe znaczenie i jak wielką moc, uruchamiającą działanie przeznaczenia, może ów akt mieć, dzięki m.in. <i>Lilijom</i> Mickiewicza czy <i>Nie-Boskiej Komedii</i> Krasińskiego.<br>\r\n\r\n</p>"
}