GET /api/themes/slawa/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Sława",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/slawa/",
    "sort_key": "sl~0awa",
    "description": "<p>\r\nOsiągnięcie sławy stanowi cel zarówno <b>rycerzy</b>, jak <b>artystów</b>. Jest to sposób na zdobycie ziemskiej <b>nieśmiertelności</b>: imię tego, kto osiągnął sławę oraz <b>pamięć</b> o nim przetrwać może długo po jego śmierci. W romantyzmie trwała dyskusja nad etymologią nazwy Słowian; jedni uważali, że pochodzi ona właśnie od sławy, inni, że od słowa.<br>\r\n\r\n</p>"
}