GET /api/themes/skapiec/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Skąpiec",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/skapiec/",
    "sort_key": "ska~0piec",
    "description": "<p>\r\nNadmierne gromadzenie dóbr (szczególnie <b>pieniędzy</b>) oraz przesadny <b>strach</b> przed ich utratą są cechami, z których zawsze się wyśmiewano. Postawę taką uważano przede wszystkim za irracjonalną, ponieważ dobra materialne mają służyć ludziom do życia i są przydatne tylko podczas jego trwania, <b>bogactwa</b> nie można przecież zabrać ze sobą do grobu, nie stanowi też ono wartości samej w sobie. Dlatego wyznawcy postawy przeciwnej, głosząc hasło <b>carpe diem</b> propagują wykorzystanie dóbr doczesnych do uprzyjemnienia sobie życia. Stereotypowa postać skąpca to starzec żyjący w <b>biedzie</b>, a ukrywający przed wszystkimi niewyobrażalne skarby (por. <i>Skąpiec</i> Moliere’a, <i>Opowieść wigilijna</i> Dickensa). Jednakże krytykowano również postawę przeciwną — nadmiernej rozrzutności (por. <i>Marnotrawstwo</i> I. Kracickiego) pouczając bonvivantów, że człowiek powinien pamiętać także o zmienności <b>losu</b> i zabezpieczyć siebie oraz swoją rodzinę na wypadek, gdyby fortuna przestała mu sprzyjać. Postawą zalecaną byłoby więc w tej mierze <b>umiarkowanie</b>.<br>\r\n\r\n</p>"
}