GET /api/themes/sierota/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Sierota",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/sierota/",
    "sort_key": "sierota",
    "description": "<p>\r\nLos sierot, jako dzieci pozbawionych <b>opieki</b> najbliższej <b>rodziny</b> był opisywany jako szczególnie trudny. W pewnych okolicznościach sierota pozostaje niejako na marginesie wspólnoty, niekiedy też sieroctwo wiąże się z <b>bezdomnością</b>.<br>\r\n</p>"
}