GET /api/themes/sielanka/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Sielanka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/sielanka/",
    "sort_key": "sielanka",
    "description": "<p>\r\nMotyw charakterystyczny dla literatury <b>sentymentalizmu</b>, rozkwitającej w okresie późnego oświecenia. Jest to wizja pasterskiego życia na <b>wsi</b>, w harmonii z <b>naturą</b>. W tych warunkach rozwijać się miała w ludziach czułość <b>serca</b> oraz kwitnąć <b>miłość spełniona</b>, łagodna, nie znająca gwałtownych napięć miłości romantycznej. Sielankowość stanowi pierwszy znak preromantycznego zainteresowania prostotą i bezceremonialnością życia <b>ludu</b>. Motyw sielanki wiąże się z obrazem <b>Arkadii</b>. <br>\r\n\r\n</p>"
}