GET /api/themes/serce/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Serce",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/serce/",
    "sort_key": "serce",
    "description": "<p>\r\nMotywem tym szczególnie chętnie posługiwano się w literaturze okresu preromantyzmu (por. <i>Cierpienia młodego Wertera</i> Goethego) i romantyzmu, kiedy to serce przeciwstawiano <b>rozumowi</b>. Pod nazwą serce kryje się czasem intuicja, umiejętność współodczuwania z innymi, zdolność do <b>miłości</b> i <b>miłosierdzia</b>, wrażliwość, pozaracjonalna <b>mądrość</b>, czy <b>wiedza</b>, a wreszcie — <b>dusza</b>.<br>\r\n\r\n</p>"
}