GET /api/themes/sen/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Sen",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/sen/",
    "sort_key": "sen",
    "description": "<p>\r\nPonieważ podczas snu nie używamy naszego <b>ciała</b> i pozostajemy wyłączeni z życia i jego spraw — porównywano stan ten do <b>śmierci</b> (dokonującej się codziennie niejako „na próbę”). Znajduje to odzwierciedlenie w mitologii greckiej (wujem Morfeusza, boga marzeń sennych, był Tanatos, bóg śmierci). Zarazem marzenia senne miały dawać przedsmak <b>zaświatów</b>. Uważano też, że za pomocą snów żyjący mogą otrzymywać informacje na temat tego, co <b>los</b> gotuje im w przyszłości (to sny-<b>proroctwa</b>), a także utrzymywać kontakt z <b>duchami</b>. Sny grają wielką rolę w literaturze okresu romantyzmu (wystarczy zajrzeć do <i>Dziadów</i> Mickiewicza).<br>\r\n\r\n</p>"
}