GET /api/themes/sedzia/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Sędzia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/sedzia/",
    "sort_key": "se~0dzia",
    "description": "<p>\r\nJako osoba pracująca w służbie <b>sprawiedliwości</b>, mająca <b>władzę</b> oceniania uczynków innych — sędzia powinien odznaczać się wyjątkowymi <b>cnotami</b>. Jednakże zdarzają się w tym zakresie znaczne aberracje, a ułomność natury ludzkiej sprawia niekiedy, że <b>urzędnicy</b> sądowi wbijają się w nieuzasadnioną <b>pychę</b> z racji sprawowania swej funkcji. W chrześcijaństwie za najwyższego i jedynego sprawiedliwego sędziego uznawany jest <b>Bóg</b>.<br>\r\n\r\n</p>"
}