GET /api/themes/sasiad/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Sąsiad",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/sasiad/",
    "sort_key": "sa~0siad",
    "description": "<p>\r\nStosunki z sąsiadami stanowią ważną część społecznych więzi, stanowiąc rozszerzenie tych, które łączą <b>rodzinę</b>, czy wynikają z osobistej <b>przyjaźni</b>. Wiążą się z prawami <b>gościnności</b>. Mogą być dobre lub poprawne, ale mogą też układać się burzliwie, jak to pokazał Fredro w <i>Zemście</i>, a Mickiewicz w <i>Panu Tadeuszu</i> (noszącym wszak podtytuł „Ostatni zajazd na Litwie”, odnoszący się do <b>sarmackich</b> obyczajów w zakresie stosunków sąsiedzkich).<br>\r\n\r\n</p>"
}