GET /api/themes/samotnik/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Samotnik",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/samotnik/",
    "sort_key": "samotnik",
    "description": "<p>\r\nTo przede wszystkim typ bohatera, który zrobił wyjątkową karierę w romantyzmie. Jednak zawsze pojawiali się bohaterowie, którzy z różnych powodów odrzucali świat jako niemający im nic do zaoferowania lub byli skazani na osamotnienie. Dawną odmianą samotnika jest <b>pustelnik</b>. Na ogół tacy bohaterowie różnią się od innych śmiertelników np. wysokimi standardami etycznymi, doświadczeniem życiowym lub głębią uczuć i przemyśleń (<b>wiedzy</b>). Samotnicy romantyczni są często naznaczeni <b>piętnem</b> jakiegoś grzechu, co wyłączało ich na zawsze spośród ludzi (piętno Kainowe).<br>\r\n\r\n</p>"
}