GET /api/themes/samolubstwo/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Samolubstwo",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/samolubstwo/",
    "sort_key": "samolubstwo",
    "description": "<p>\r\nBardziej wymowna nazwa niemal synonimicznego <b>egoizmu</b>; rodzaj skupienia na sobie, rozmiłowania w sobie i swoich problemach, względnie zdolnościach — bardzo charakterystyczna np. dla bohaterów romantycznych (jest to główna cecha i Gustawa, i przemienionego duchowo Konrada w <i>Dziadach</i> Mickiewicza).<br>\r\n</p>"
}