GET /api/themes/samobojstwo/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Samobójstwo",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/samobojstwo/",
    "sort_key": "samobo~0jstwo",
    "description": "<p>\r\nSamobójstwo, będąc rodzajem <b>śmierci</b> z wyboru, jest w kulturze ukształtowanej przez chrześcijaństwo traktowane jako naruszenie porządku <b>natury</b>, poważny <b>grzech</b> oraz <b>tchórzostwo</b> (uchylenie się przed stawieniem czoła <b>losowi</b> — por. dylematy Hamleta). Z tego powodu samobójcom odmawiano religijnego <b>pogrzebu</b>; stawali się oni — po śmierci — wyrzutkami społeczeństwa. Jednakże, jak wiadomo w innych kulturach (choćby w starożytnym Rzymie, czy w Japonii) w pewnych okolicznościach był to rodzaj śmierci <b>honorowej</b> i godnej, wymagającej przy tym pewnej siły charakteru i <b>odwagi</b> (por. choćby przykład śmierci Petroniusza w <i>Quo vadis</i>). Swoisty urok miało samobójstwo dla romantyków i w tym okresie było otoczone aurą <b>melancholijnego</b> piękna.<br>\r\n\r\n</p>"
}