GET /api/themes/sad/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Sąd",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/sad/",
    "sort_key": "sa~0d",
    "description": "<p>\r\nZadaniem tej zinstytucjonalizowanej formy wymierzania <b>kary</b> za złamanie praw regulujących życie społeczeństwa jest przywrócenie ładu naruszonego przez popełnienie <b>zbrodni</b> (lub drobniejszego przestępstwa, takiego jak <b>kradzież</b>). Przy czym <b>sędzia</b> powinien najpierw udowodnić <b>winę</b>, aby stało się zadość <b>sprawiedliwości</b>. Jak wiadomo, nie zawsze wszystkie te cele są realizowane, a literatura zajmuje się najczęściej opisywaniem trudności w ich wypełnianiu (taką przeszkodą może być <b>przekupność</b> urzędników, ingerencja osób sprawujących <b>władzę</b> polityczną w proces sądowniczy albo nadmierna biurokracja). Sceny z życia sądu prowincjonalnego znajdziemy w <i>Chłopach</i> Reymonta, a mroczną stronę sądownictwa pokazuje <i>Proces</i> Franza Kafki. Hasłem sąd opatrywaliśmy opisy konkretnych rozpraw sądowych, ceremoniału z nimi związanego itp.<br>\r\n\r\n</p>"
}