GET /api/themes/rzeka/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Rzeka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/rzeka/",
    "sort_key": "rzeka",
    "description": "<p>\r\nJako <b>woda</b> płynąca — rzeka wiąże się z motywem <b>przemijania</b> i zmienności rzeczywistości (co znajduje odbicie w klasycznych maksymach Heraklita z Efezu), a więc w jakiś sposób odsyła też do przemyśleń na temat <b>kondycji ludzkiej</b> czy <b>obrazu świata</b>. W literaturze polskiej (u Orzeszkowej, czy Żeromskiego) rzeka kojarzona jest <b>historią</b> (jest jej niemym świadkiem) i <b>tradycją</b> — a więc raczej z trwaniem niż przemijaniem. <br>\r\n\r\n</p>"
}