GET /api/themes/rozum/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Rozum",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/rozum/",
    "sort_key": "rozum",
    "description": "<p>\r\nO rozumie wiele mówi w <i>Satyrach</i> Krasicki — podkreśla jego wartość, a także przeciwstawia <b>głupocie</b>. W romantyzmie rozum staje się przeciwieństwem <b>serca</b>, które reprezentuje „czucie i <b>wiarę</b>” (<i>Romantyczność</i> Mickiewicza). Romantycy przewartościowali pojęcie rozumu, przyznając wyższą rangę temu, co niedostępne poznaniu za pomocą „szkiełka i oka”. Dopiero pozytywizm stanie się kolejną epoką literacką, która mając tradycję romantyczną zapisaną w sercu (<i>Lalka</i> Prusa), rozumowi będzie oddawała cześć.<br>\r\n\r\n</p>"
}