GET /api/themes/rozstanie/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Rozstanie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/rozstanie/",
    "sort_key": "rozstanie",
    "description": "<p>\r\nMa ono duże znaczenie, gdy rozstają się osoby sobie bliskie. Moment to bardzo ważny w historiach miłosnych - pamiętamy, jak szczegółowo opowiada o momencie swego rozstania z ukochaną Gustaw w Mickiewiczowskich <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady/\"><i>Dziadach</i></a>. Dla kochanka każdy detal staje się znaczący: urwana gałązka, światło, dźwięki, wyraz twarzy żegnanej osoby. Bywa punktem zwrotnym w życiu, może być też rozstaniem ostatecznym, poprzedzającym śmierć.\r\n</p>"
}