GET /api/themes/rozpacz/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Rozpacz",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/rozpacz/",
    "sort_key": "rozpacz",
    "description": "<p>\r\nRozpacz jest stanem skrajnej utraty <b>nadziei</b> i poczucia sensu, momentem postawienia na krawędzi, wyczerpania wszelkich sił życiowych. Może wiązać się z <b>żałobą</b>, ostatecznym <b>rozczarowaniem</b> i niekiedy (jak np. w przypadku Wertera z powieści Goethego) prowadzić do <b>samobójstwa</b>.<br>\r\n</p>"
}