GET /api/themes/rosliny/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Rośliny",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/rosliny/",
    "sort_key": "ros~0liny",
    "description": "<p>\r\nPod tym hasłem tworzymy zbiór ważnych, pięknych, ciekawych lub pouczających wypowiedzi na temat roślin innych niż <b>kwiaty</b> i <b>drzewa</b> (te mają swoje odrębne hasła).<br>\r\n</p>"
}