GET /api/themes/rodzina/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Rodzina",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/rodzina/",
    "sort_key": "rodzina",
    "description": "<p>\r\nMotywem tym zaznaczamy wypowiedzi i opisy dotyczące znaczenia więzów rodzinnych, czy obowiązków wynikających z faktu bycia członkiem rodziny. Bywały one różnie charakteryzowane w różnych czasach i kręgach kulturowych. Tematycznie powiązane hasła to: <b>ojciec</b>, <b>matka</b>, <b>syn</b>, <b>córka</b>, <b>brat</b>, <b>siostra</b> oraz <b>sierota</b>, a także <b>dom</b> i <b>bezdomność</b>.<br>\r\n\r\n</p>"
}