GET /api/themes/robak/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Robak",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/robak/",
    "sort_key": "robak",
    "description": "<p>\r\nMotyw ten możemy odnaleźć w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz/\"><i>Panu Tadeuszu</i></a> A. Mickiewicza, ponieważ Jacek Soplica przybrał takie imię, kiedy zdał sobie sprawę z nieszczęść, które spowodował. Soplica odbywa pokutę w klasztorze, potem zostaje emisariuszem. Przybrane imię - Robak - miało być znakiem pokory, wyrzeczenia się dawnej dumy i uniżenia się. Robak (szczególnie pod postacią czerwia) symbolizuje także przemijanie i śmierć, jest upostaciowieniem sił, które systematycznie „podgryzają”, niszczą życie, unicestwiają ciało itp.\r\n</p>"
}