GET /api/themes/religia/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Religia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/religia/",
    "sort_key": "religia",
    "description": "<p>\r\nPod hasłem tym postanowiliśmy zgromadzić fragmenty mówiące o znaczeniu religii we wspólnotach ludzkich oraz o rozmaitych funkcjach, jakie religia może w nich pełnić. Z religią powiązane tematycznie są hasła takie jak: <b>obrzędy</b>, <b>obyczaje</b>, <b>modlitwa</b>, czy <b>ksiądz</b> (będący oficjalnym funkcjonariuszem religii chrześcijańskiej).<br>\r\n</p>"
}