GET /api/themes/realista/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Realista",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/realista/",
    "sort_key": "realista",
    "description": "<p>\r\nTo jeden z typów postaci, wyszczególnionych na naszej listy obok <b>idealisty</b> (w opozycji do tegoż), <b>samotnika</b>, <b>społecznika</b> i innych. Uosabia postawę przeciwną marzycielstwu i działaniu „dla idei”, za to nakierowaną na <b>czyny</b> racjonalne (a więc podporządkowane <b>rozumowi</b>), konkretne i celowe.<br>\r\n\r\n</p>"
}