GET /api/themes/raj/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Raj",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/raj/",
    "sort_key": "raj",
    "description": "<p>\r\nJako mityczna kraina ładu, harmonii i pełni <b>szczęścia</b> umiejscawiana bywa w czasach przedhistorycznych (jak biblijny <b>Eden</b>) lub choćby dawnych —jak <b>złoty wiek</b>. Jest miejscem nie tyle w <b>przestrzeni</b>, ile w <b>historii</b>, rodzajem <b>marzenia</b>, obiektem <b>tęsknoty</b>. Przebywanie w raju wiąże się z życiem w zgodzie z <b>naturą</b> (fantazmatyczną przestrzenią raju jest <b>ogród</b>) oraz z wyeliminowaniem <b>przemocy</b> (ikonicznym obrazem jest tu spoczywający obok jagnięcia lew). Ludzie dokonują niekiedy wysiłków, by przywrócić na ziemi stan życia w raju, jednak prowadząca ku temu droga bywa naznaczona tak wielką przemocą i przelewem krwi, że doprowadza przez to do naruszenia ładu i ostatecznie usiłowania te nie mogą dojść do skutku (to jeden z paradoksów <b>rewolucji</b> wskazany w <i>Nie-Boskiej komedii</i> Z. Krasińskiego.  <br>\r\n\r\n</p>"
}