GET /api/themes/pycha/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Pycha",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/pycha/",
    "sort_key": "pycha",
    "description": "<p>\r\n\r\nPycha — nadmierna czy nieuzasadniona <b>duma</b> — bywa często głównym elementem charakteryzującym np. posiadających <b>władzę</b> (tak zarówno Kochanowski, jak Mickiewicz i Kochanowski postrzegają <b>cara</b> Rosji). Jest przedstawiana jako postawa zgubna oraz nieuzasadniona, szczególnie wobec zmienności <b>losu</b> i fundamentalnej niepewności cechującej <b>kondycję ludzką</b>. Przeciwieństwem pychy jest <b>pokora</b> (pozytywnie wartościowana w chrześcijańskim systemie wartości), będąca rodzajem <b>umiarkowania</b> w podejściu do świata, do osobistego powodzenia człowieka oraz jego <b>pozycji społecznej</b>.<br>\r\n\r\n</p>"
}