GET /api/themes/przyjazn/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Przyjaźń",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/przyjazn/",
    "sort_key": "przyjaz~0n~0",
    "description": "<p>\r\nPatrząc przez pryzmat wielkiego znaczenia więzi społecznych, przyjaźń jest być może istotniejsza od miłości, choć wypowiedzi na jej temat są rzadsze w literaturze. Pod tym hasłem gromadzimy fragmenty o przyjaźni i przyjaciołach.<br>\r\n</p>"
}