GET /api/themes/przemijanie/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Przemijanie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/przemijanie/",
    "sort_key": "przemijanie",
    "description": "<p>\r\nStanowi ono funkcję <b>czasu</b> i wpływa zasadniczo na charakter <b>kondycji ludzkiej</b>. Przemijają zarówno dobre, jak i złe momenty. Fakt ten może wywoływać rozpacz, skoro nic nie trwa wiecznie, na niczym nie można trwale się oprzeć, wszystko więc jawi się jako marność (<b>vanitas</b>). Może jednak równie dobrze nieść pociechę, że wszystkie cierpienia zesłane przez <b>los</b> również przeminą. Ze świadomości takiej można czerpać siłę, by przetrwać złe chwile.<br>\r\n\r\n</p>"
}