GET /api/themes/przedmurze-chrzescijanstwa/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Przedmurze chrześcijaństwa",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/przedmurze-chrzescijanstwa/",
    "sort_key": "przedmurze chrzes~0cijan~0stwa",
    "description": "<p>\r\nSarmacki mesjanizm przedstawiał Rzeczpospolitą jako przedmurze — a więc wał obronny, szaniec — wiary chrześcijańskiej. Wiara w wyższość własnego narodu w świecie sarmackim nabierała znaczenia niemal religijnego. Polacy mieli być nowym narodem wybranym, którego misją jest obrona chrześcijańskiej Europy przed azjatyckim półksiężycem (islamem).<br>\r\n</p>"
}