GET /api/themes/przebranie/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Przebranie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/przebranie/",
    "sort_key": "przebranie",
    "description": "<p>\r\nPrzebranie jest przywdzianiem <b>stroju</b> kogoś innego, a więc rodzajem gry <b>pozorów</b>. Ma ona na celu na pewno ukrycie czegoś (własnej tożsamości) oraz wprowadzenie innych w błąd – stanowi więc rodzaj <b>kłamstwa</b> bez użycia słów. To rodzaj <b>maski</b> przywdziewanej na całe <b>ciało</b>. Użycie przebrania wiąże się z potrzebą zachowania <b>tajemnicy</b>. Może być potrzebne <b>szpiegowi</b>, jak też temu, który jest przez niego szpiegowany. Przebieranki mogą być też związane z <b>zabawą</b> (najczęściej karnawałową) i mieć na celu nie więcej, jak tylko wzbudzenie <b>śmiechu</b>. Za rodzaj przebrania może być uznane właściwie każde <b>ubranie</b> jako środek służący nadaniu osobie zakładającej je formy znaczącej dla innych.<br>\r\n\r\n</p>"
}